Metody výuky

Výuka angličtiny je zaměřená na komunikaci a porozumění mluvenému slovu, protože to jsou oblasti, které člověk sám nezvládne a zároveň jsou nejvíce potřebné. Pro výuku používám nejčastěji , osvědčené učebnice Project English z Oxford University Press, které jsou určeny pro posluchače pro které angličtina není mateřský jazyk. Gramatika je v nich přehledně a nenásilně podána. Témata jsou opravdu ze života, ne jako v bývalých "jazykovkách" (=učebnice pro jaz. školy) typu "Naše JZD" apod.

Zvládnutí anglického jazyka vyžaduje nejen pilnou návštěvu kurzů, ale i nezbytnou domácí přípravu - minimálně 15 min denně. Podle zákonů učení je samozřejmě lepší více krátkých opakování než jedno dlouhé. Základní znalost vyžaduje asi 80 hodin výuky, dobrá znalost vyžaduje asi 400 hodin výuky a nutnost pravidelného procvičování. Rozsah výuky angličtinyje od 1 až po 4 lekce týdně.

Podle potřeb uchazeče umožňuji i individuální výuku.