Kurzy angličtiny

Zvládnutí jazyka vyžaduje nejen pilnou návštěvu kurzů, ale i nezbytnou domácí přípravu - minimálně 15 min denně.

Podle zákonů učení je samozřejmě lepší více krátkých opakování než jedno dlouhé. Základní znalost vyžaduje asi 80 hodin výuky, dobrá znalost vyžaduje asi 400 hodin výuky a nutnost pravidelného procvičování.

Rozsah výuky je od 1 až po 4 lekce týdně. Podle potřeb uchazeče umožňuji i individuální výuku.